Blog

AI perspectives from Tractable.

Back to blog list: See all posts

27 Nov 2020

Sukces wykorzystania sztucznej inteligencji w ocenie szkód: PZU jako pierwszy ubezpieczyciel wdrożył technologię Tractable

Previous post: PZU sięga po sztuczną inteligencję. Technologia pomoże lepiej analizować szkody pojazdów

Back to blog list: See all posts

Next post: PZU wykorzysta sztuczną inteligencję w ocenie szkód

Get updates