Blog

AI perspectives from Tractable.

Back to blog list: See all posts

30 Nov 2020

PZU wykorzystuje AI do likwidacji szkód

Previous post: Sukces wykorzystania sztucznej inteligencji w ocenie szkód. PZU wdrożył technologię Tractable

Back to blog list: See all posts

Next post: PZU wykorzystuje AI w likwidacji szkód

Get updates