Blog

AI perspectives from Tractable.

Back to blog list: See all posts

30 Nov 2020

PZU łatwiej oceni szkody dzięki sztucznej inteligencji

Previous post: Sztuczna inteligencja pomoże w obsłudze szkód. Wdrożenie PZU

Back to blog list: See all posts

Next post: Sztuczna inteligencja w ocenie szkód. PZU wdrożyło technologię Tractable

Get updates