Blog

AI perspectives from Tractable.

Back to blog list: See all posts

14 May 2021

Obecnie wszystkie roszczenia samochodowe Warty rozpatruje sztuczna inteligencja Tractable

Previous post: Warta: Wszystkie auta naprawiane pod okiem sztucznej inteligencji

Back to blog list: See all posts

Next post: Warta stosuje AI do weryfikacji roszczeń w czasie rzeczywistym i kontroli warsztatów naprawczych

Get updates